Precisionssvarvning

Vi erbjuder precisionssvarvning av små metalldetaljer för kunderna med högst ställda krav.

Precisionssvarvning

Vad är precisionssvarvning?

Precisionssvarvning är en tillverkningsprocess genom vilken man tillverkar cylindriska detaljer med hög precision och noggrannhet. Det som är avgörande i denna process är att säkerställa måttnoggrannheten hos de svarvade delarna som tillverkas, samt repeterbarheten genom hela produktionsserien.

Processen är en variant av CNC-svarvning. Den innebär kontrollerad skärning av material från ett halvfabrikat för att uppnå den konstruerade formen på den tillverkade delen. I det här fallet utför halvfabrikatet, som har formen av en stång, en roterande rörelse, och verktyget rör sig utmed den och skär successiva lager av material tills den färdiga detaljen erhålls.

Vid precisionssvarvning används ett CNC-system (Computer Numerical Control) för att styra verktygets rörelse och arbetsstyckets rotation. Detta möjliggör en exakt och noggrann styrning av bearbetningsprocessen, vilket är viktigt när man skapar precisionssvarvade detaljer med mycket små dimensioner.

Vilka maskiner används för precisionssvarvning?

Precisionssvarvning utförs på specialverktygsmaskiner, som tillhör två huvudgrupper av maskiner. Den första gruppen är CNC-bearbetningscenter, som möjliggör bearbetning av större detaljer och har omfattande kapacitet för att utföra flera operationer i en enda fixtur för arbetsstycket.

Automatsvarvar

Den andra gruppen av verktygsmaskiner som används för precisionssvarvning utgörs av CNC-automatsvarvar. Dessa är specialmaskiner som är utformade för tillverkning av små, komplexa detaljer i stora kvantiteter. Deras fördel är den omfattande automatiseringen av produktionsprocessen, inklusive materialmatning. Detta möjliggör en mycket effektiv tillverkning av detaljer.

Vilka material används vid precisionssvarvning?

I processen för tillverkning av precisionssvarvade detaljer har vi möjlighet att arbeta med ett brett utbud av material, inklusive:

 • rostfritt stål
 • mässing
 • kolstål
 • titan
 • ädelmetaller
 • legeringar av specialmetaller
Svarvade Detaljer

Fördelar med precisionssvarvning

Precisionssvarvning erbjuder en utmärkt balans mellan detaljkvalitet, produktionseffektivitet och processekonomi, vilket gör metoden till ett populärt val för många tillverkningsindustrier.

Den har flera fördelar jämfört med andra tillverkningsmetoder:

 • Hög precision och noggrannhet:
  Tillverkning av cylindriska detaljer med snäva dimensionstoleranser, vilket säkerställer att detaljerna passar ihop och fungerar som avsett.
 • Repeterbarhet:
  Tillverkning av många identiska delar är möjlig även i stora produktionsserier, vilket är viktigt i många branscher där oavbruten komponentmontering är avgörande.
 • Mångsidighet:
  Denna metod kan producera olika komponenter, från enkla till komplexa former,
  i flera olika material. Detta gör svarvade detaljer så populära inom industrin.
 • Effektivitet:
  Tillverkningen kan ske i mycket snabb takt tack vare användningen av moderna skärverktyg. Dessutom kan moderna automatsvarvar dramatiskt minska produktionscykeltiderna.
 • Automatisering:
  Precisionssvarvning utförs av CNC-automatsvarvar, som kan programmeras för att fungera automatiskt, vilket minskar behovet av mänsklig arbetskraft och ökar produktiviteten.
 • Kostnadseffektivitet:
  Tillverkningen är mer lönsam på lång sikt eftersom högkvalitativa detaljer produceras med minimalt avfall, vilket sparar pengar på material och arbetskostnader.
 • Komplexa detaljer:
  Det är möjligt att tillverka komplicerade detaljer som kan vara svåra eller omöjliga att tillverka med alternativa metoder. Det viktigaste här är att bibehålla den högsta dimensionella precisionen hos de tillverkade delarna.
 • Serietillverkning:
  Denna metod är lämplig för serietillverkning eftersom den producerar många identiska delar i en 24/7-cykel.

Tillämpningar

Precisionssvarvning är en av de mest mångsidiga och effektiva tillverkningsmetoderna. Detta gör att svarvade delar finns i väldigt många produkter runt omkring oss.

Bland de mest populära kategorierna av detaljer som produceras med denna metod finns:

Sabner – ledaren inom precisionssvarvning

Precisionssvarvning kräver inte bara en skicklig arbetsstyrka utan också toppmodern teknik. På Sabner investerar vi i den bästa utrustningen, inklusive helautomatiska CNC-maskiner. Med dessa maskiner uppnås de högsta nivåerna av noggrannhet och repeterbarhet, vilket säkerställer att varje detalj vi producerar är av högsta kvalitet.

Dessutom använder vi de senaste programvaruverktygen och designteknikerna för att optimera våra tillverkningsprocesser, minska produktionstiden och förbättra effektiviteten. Allt detta gör oss till en ledare inom precisionssvarvning på den europeiska marknaden. 

Dra nytta av vår erfarenhet inom precisionssvarvning