Precisionsbearbetning

Precisionsbearbetning av metall på CNC-maskiner är vår kärnkompetens.

Precisionsbearbetning

Vad är precisionsbearbetning?

Precisionsbearbetning är processen för tillverkning av precisionsdetaljer med hjälp av verktygsmaskiner och skärverktyg. Själva tillverkningsprocessen innebär att man formar detaljens geometri genom att skära material från ett block av råmaterial. Utmärkande för denna tillverkningsmetod är att den bibehåller den höga precisionen hos de tillverkade komponenterna.

Tillverkning av detaljer med denna metod baseras på grunderna i CNC-bearbetningsteknik, förutom att mycket mer fokus läggs på kvaliteten på utförandet av varje operation inom processen. Som en del av precisionsbearbetningsprocessen används nästan alla bearbetningsoperationer, såsom CNC-svarvning, CNC-fräsning, borrning och andra. 

För att uppnå de förväntade snäva dimensionstoleranserna hos de tillverkade precisionsdetaljerna är operationer som slipning, polering, och andra dylika operationer särskilt viktiga i denna tillverkningsprocess. Dessa är metoder för materialbearbetning som är utformade för att slutföra detaljer med fokus på högsta dimensionella precision.

Processflödet för precisionsbearbetning

Precisionsbearbetning är en komplex flerstegsprocess som syftar till att uppnå kompromisslös kvalitet i de tillverkade delarna. De enskilda stegen kan variera beroende på vilken kategori av bearbetade detaljer det gäller. Några grundläggande processteg kan dock urskiljas:

1. Design: det första steget är att skapa en detaljerad design av den del som ska bearbetas. Denna design kommer att innehålla specifikationer för detaljens storlek, form och toleranser.

2. Programmering: Nästa steg är att skapa ett program för den verktygsmaskin som ska användas för att skapa detaljen. Programmet innehåller instruktioner för hur maskinen ska förflytta sig och bearbeta materialet för att skapa den önskade detaljen.

3. Inställning och inspektion: Innan bearbetningen kan påbörjas måste maskinen vara utrustad med rätt verktyg och materialet som ska bearbetas måste kontrolleras för att säkerställa att det uppfyller specifikationerna.

4 Bearbetning: Bearbetningsprocessen innebär att maskinen följer den programmerade uppsättningen instruktioner för att uppnå önskad form och mått på detaljen genom att skära och forma materialet.

5 Inspektion och kvalitetskontroll: När bearbetningsprocessen är klar inspekteras detaljen för att säkerställa att den uppfyller givna specifikationer och toleranser. Vid behov genomförs justeringar och detaljen testas för att verifiera att den överensstämmer med de önskade kvalitetsstandarderna.

6. Förpackning och leverans: det sista steget är att förpacka och leverera de färdiga detaljerna till kunden.

Vilka material kan användas vid CNC-precisionsbearbetning?

Tack vare processens höga flexibilitet, mångsidigheten hos de verktygsmaskiner som används och den ständigt växande kapaciteten hos skärverktygen finns det ett brett utbud av material för precisionsbearbetning. Bland de mest populära är:

 • Bearbetning av rostfritt stål
 • Bearbetning av kolstål 
 • Bearbetning av legerat stål
 • Maskinbearbetning av titan
 • Bearbetning av mässing
 • Bearbetning av speciallegeringar

Fördelar med precisionsbearbetning

Precisionsbearbetning blir allt viktigare vid tillverkningen av detaljer för industrin. Detta beror på ett antal obestridliga fördelar med denna tillverkningsmetod.

 • Hög precision och noggrannhet:
  Processen ger den högsta måttnoggrannheten hos tillverkade detaljer, vilket gör att den ofta är det enda möjliga valet för de mest krävande detaljerna.
 • Repeterbarhet:
  Detta är en viktig fördel i branscher som kräver stora volymer av precisionsdetaljer. När produkter monteras i serier på produktionslinjer ger varje dimensionell inkonsekvens upphov till driftstopp i hela processen.
 • Effektivitet:
  Precisionsbearbetning kan vara en mycket effektiv process. Med moderna maskiner och skärverktyg behöver de mest precisa detaljerna inte kosta i form av långa bearbetningstider.
 • Kostnadseffektivitet:
  Det finns ett antal faktorer som gör precisionsbearbetning till en ekonomiskt fördelaktig process. De viktigaste är automatisering och datoriserad styrning, som eliminerar fel, defekta delar och det kostsamma bidraget från mänskligt arbete.
 • Komplexa detaljer:
  Processen ger ett brett spektrum av möjligheter att få fram komplexa former på tillverkade detaljer. Det finns vissa begränsningar, men de är mycket mindre än för andra tekniker som används för detaljtillverkning.
 • Hög kvalitet:
  Denna tillverkningsteknik ger högkvalitativa detaljer som är hållbara och långlivade. Detta beror på processens precision och tillgången till ett brett utbud av material för tillverkningen av detaljer.
 • Automatisering:
  Tack vare verktygsmaskinernas datoriserade styrning är denna process perfekt lämpad för automatisering, från matning av bearbetningsmaterialet till själva bearbetningen till uppsamling av detaljen från bearbetningszonen.
 • Mångsidighet:
  Till skillnad från metoder som gjutning eller smide är bearbetning av precisionsdetaljer lämplig för tillverkning av ett mycket brett spektrum av detaljer och omfattas inte av lika strikta begränsningar som andra processer.

Tillämpning av precisionsbearbetning

Denna teknik används inom ett brett spektrum av branscher och användningsområden, t.ex:

Bearbetade Detaljer

Sabner – expert på precisionsbearbetning

Vårt företag har varit verksamt inom metallbearbetning sedan det grundades. Under de många år som vi har varit verksamma i branschen har vi utvecklat vår kompetens inom detta område till en expertnivå. Detta innebär att vi nu kan fokusera på precisionsbearbetning som är den mest krävande formen av metallbearbetning.

Processen använder avancerad teknik och maskiner för att tillverka metalldetaljer för ett brett spektrum av industrier, inklusive flygindustrin, medicinska industrin och fordonsindustrin. Med hjälp av CAD-program (Computer Aided Design) och CNC-program (Computer Numerical Control) kan vi tillverka mycket komplexa och intrikata precisionsdetaljer som uppfyller eller överträffar industristandarderna.

Våra erfarna ingenjörer har ett nära samarbete med våra kunder för att förstå deras specifika behov och specifikationer, vilket garanterar att slutprodukten håller högsta kvalitet.

Tala med våra ingenjörer om dina behov