Precisionstillverkning

Vårt team av erfarna ingenjörer är specialister på tillverkningen av precisionsmetalldelar.

Precisionstillverkning

Vad är precisionstillverkning?

Tillverkning av precisionsdetaljer är en avancerad process för att tillverka precisionsdetaljer från råmaterial med hjälp av dedikerad och specialiserad utrustning. De maskiner som används i denna process kallas för CNC-verktygsmaskiner och gör det möjligt att tillverka mycket exakta och komplexa komponenter i stora mängder tack vare datorstyrning.

För precisionstillverkning är det nödvändigt att kombinera flera viktiga faktorer för att uppnå tillfredsställande resultat. Vi talar om omfattande erfarenhet och kunskap hos de ingenjörer som ansvarar för processen, användning av avancerade, moderna och exakta verktygsmaskiner samt lämpligt val av effektiva bearbetningsverktyg.

På Sabner kombinerar vi framgångsrikt de ovan nämnda viktiga aspekterna, vilket gör oss till en ledande aktör inom precisionstillverkning av de mest krävande komponenterna för alla branscher.

Vilka är de viktigaste metoderna för precisionstillverkning?

Flera tillgängliga metoder kan användas för tillverkning av precisionsdetaljer, var och en med sina specifika egenskaper. Valet av en viss tillverkningsmetod beror främst på vilken typ av detaljer som ska tillverkas, men också på parametrar såsom antalet detaljer som ska tillverkas eller processens förväntade effektivitet. Här är de tre grundläggande metoderna:

 • Precisionsbearbetning är den mest mångsidiga metoden för tillverkning av precisionsdetaljer. Den är lämplig för tillverkning av alla typer av anpassade, komplexa komponenter. Detaljens form och storlek är inte en begränsning för denna metod.
 • Precisionssvarvning är en process för tillverkning av huvudsakligen cylindriska delar som valsar, ringar, glidlager eller stift. Eftersom sådana delar är mycket populära inom industrin är detta en vanligt förekommande tillverkningsmetod.
 • Automatsvarvning är en specifik typ av precisionssvarvning, som använder speciella verktygsmaskiner som möjliggör en hög grad av processautomation. Dessutom har moderna automatsvarvar mycket omfattande kapacitet för tillverkning av komplexa detaljer.

Fördelar med precisionstillverkning

Tack vare datoriserad maskinstyrning har denna process flera unika fördelar som gör att den används i stor utsträckning inom industrin.

 • snäva toleranser
 • kostnadseffektivitet
 • utmärkt repeterbarhet
 • extrem dimensionell noggrannhet
 • stora kvantiteter av delar
 • hög ytkvalitet
 • hög produktivitet
 • noggrannhet och precision
 • flexibilitet och mångsidighet i tillverkningstekniken

Användningsområden för precisionstillverkning

Denna tillverkningsmetod används i stor utsträckning där det behövs precisionsdetaljer som tillverkas i stora kvantiteter med extrem dimensionell repeterbarhet.

Dessa specifika krav är typiska för följande typer av delar:

Precisionstillverkning

Sabner – specialister på precisionstillverkning

Sabner är vi stolta över att producera detaljer av högsta kvalitet som uppfyller de stränga kraven för industriella ändamål. För att uppnå denna precisionsnivå använder vi en särskild tillverkningsprocess som kallas precisionstillverkning.

Denna process kombinerar ett antal tekniker, inklusive svarvning, fräsning och borrning, för att producera komponenter med exceptionell noggrannhet och repeterbarhet. Vårt team av högutbildade ingenjörer och tekniker arbetar tillsammans för att säkerställa att varje komponent vi tillverkar uppfyller eller överträffar våra kunders krävande specifikationer.

Vårt engagemang för precisionstillverkning återspeglas i våra rigorösa kvalitetskontrollprocesser. Varje komponent som lämnar Sabner genomgår en noggrann inspektion för att verifiera att den uppfyller våra stränga kvalitetskriterier. Vi använder avancerad mätutrustning och testmetoder för att verifiera att varje komponent fungerar som förväntat och är felfri.

Diskutera dina konstruktionsbehov med våra ingenjörer