Medicinska detaljer

Vi tillverkar medicinska precisionsdetaljer på automatsvarvar.

Medicinska detaljer

Tillverkning av medicinska detaljer

Sabner har vi mångårig erfarenhet av precisionsbearbetning i automatsvarvar. Våra ingenjörer arbetar dagligen med tillverkning av olika precisionskomponenter. Den kunskap och erfarenhet som detta arbete ger är ovärderlig för tillverkningen av medicinska och dentala detaljer.

Den medicinska och dentala industrin är ett mycket krävande område för leverantörer av precisionsbearbetade komponenter. På grund av deras direkta inverkan på människors hälsa och liv, handlar det om extremt högra krav som ställs på tillverkare av precisionskomponenter.

Vilka faktorer är avgörande vid tillverkningen av medicinska komponenter?

  • Den första är de specialmaterial som används vid tillverkning av medicinska komponenter. Dessa utgörs vanligtvis av rostfritt stål eller titan och deras legeringar. Ofta måste de uppfylla krav på biokompatibilitet för att kunna användas säkert i människokroppen.
  • Den andra faktorn är den tillverkade delens form och storlek. När det gäller storlek finns det vissa stora delar, till exempel endoproteser. De flesta medicinska och dentala precisionskomponenter är dock mycket små till storleken och komplexa till formen.
  • En annan faktor är renhetsgraden hos de delar som tillverkas. Precisionsdelar som används inom medicin- och dentalindustrin måste uppfylla de högsta kraven på renhet och sterilitet eftersom de kommer i kontakt med människokroppen. 

Tillverkningen av medicinska detaljer kräver därför strikt efterlevnad av rigorösa kvalitetskontrollstandarder för att garantera säkerheten och effektiviteten i de medicinska procedurer som utförs med hjälp av dem.

Varje steg i processen, från design till tillverkning och inspektion, måste utföras med minutiös uppmärksamhet på detaljer för att säkerställa att varje komponent uppfyller eller överträffar industristandarder.

Våra experter på CNC-bearbetning har värdefull erfarenhet av att tillverka de mest krävande komponenterna. Vår expertis omfattar:

  • Benskruvar
  • Dentala implantat
  • Medicinska implantat
  • Delar till andningsskydd
Medicinska detaljer

Som en erfaren leverantör av medicinska och dentala detaljer är vi medvetna om nivån på de tekniska utmaningar vi står inför. Vi är medvetna om att vi förväntas leverera produkter av högsta kvalitet till våra kunder.

Kontakta oss för att diskutera dina behov av tillverkning av medicinska och dentala komponenter.

Få en snabb och kostnadsfri offert för ditt projekt