Tillverkning av rostfria detaljer

Bearbetning av rostfritt stål är ingen match för oss

Tillverkning av rostfria detaljer

Sabner – en pålitlig tillverkare av detaljer i rostfritt stål

På Sabner har vi framgångsrikt tillverkat precisionsdetaljer i rostfritt stål för de mest krävande kunderna under många år. Vi är specialiserade på högvolymstillverkning i CNC-svarvar av detaljer med en maximal diameter på 32 mm enligt levererade specifikationer. Vi erbjuder hög precision på tillverkade detaljer, korta ledtider och transport till angiven destination. Vi rekommenderar varmt att du tar del av våra tjänster. Om du behöver detaljer i rostfritt stål, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning. Du kommer att få en snabb och kostnadsfri offert för ditt projekt!

Varför rostar det inte?

Glänsande och hållbart – så kan rostfritt stål beskrivas. Dess attraktiva utseende och unika egenskaper hjälper till att skapa de mest komplexa men ändå iögonfallande strukturer. Precisionsbearbetning av rostfritt stål är dock mycket svårt och kräver omfattande kunskap, erfarenhet och rätt val av verktyg. 

Rostfritt stål

Rostfritt stål, även känt som ädelstål eller INOX (från franskans ”inoxydable” – ”icke-oxiderande”), är en grupp korrosionsbeständiga stål. Dess unika fysikaliska och kemiska egenskaper gör att det effektivt kan motstå t.ex. atmosfäriska ämnen (gasformig korrosion), utspädda syror eller alkaliska lösningar (korrosion i vätskor). Enligt vedertagen standard är rostfritt stål en legering av järn, kol (högst 1,2 %) och krom (minst 10,5 %). Det senare elementet är huvudsakligen ansvarigt för korrosionsbeständigheten eftersom det bildar ett tunt men hållbart skyddande skikt när det reagerar med luftens syre och vatten.

Barn av revolutionen

Rostfritt stål upptäcktes i Frankrike under andra hälften av 1800-talet då den industriella revolutionen var som hetast. Metallurger upptäckte genom experiment att järn-kromlegeringen hade unika egenskaper – den var motståndskraftig mot rost och sura ämnen. Flera decennier senare patenterades en ny typ av stål år 1912 i Tyskland och år 1913 i Storbritannien. Det var den engelska ingenjören Harry Brearley som var den första att använda termen ”fläckfritt” – alltså ”rostfritt stål” (senare antogs namnet ”stainless steel” i den engelsktalande världen).

Rostfria detaljer

Typer av rostfritt stål

De många olika kombinationerna av järnlegeringar med olika grundämnen (det händer att mangan, kisel, nickel och molybden tillsätts legeringen) gör att det idag finns ca 70 olika typer av rostfritt stål. Proportionerna mellan de tillsatta grundämnena påverkar egenskaperna hos den legering som skapas. Fyra huvudtyper av rostfritt stål har urskilts baserat på sammansättning, mikrostruktur och fysikaliska egenskaper. På Sabner behärskar vi tekniken att tillverka detaljer av samtliga av dem:

  • Ferritiskt stål (1.4000, 1.4003) innehåller relativt lite krom (10,5–18 %), vilket kan begränsa dess korrosionsbeständighet (denna brist kompenseras av dess höga motståndskraft mot kloridinducerad intrakristallin spänningskorrosion). Därför är dess användning i vattensystem eller utomhuskonstruktioner som utsätts för väder och vind begränsad.
  • Austenitiskt stål (1.4301, 1.4305; AISI 304, 303) – är den vanligaste typen av rostfritt stål. Det innehåller 17–25 % krom och 8–25 % nickel. Det kännetecknas av mycket hög flexibilitet och korrosionsbeständighet, som ökar med mängden legeringstillsatser som krom och molybden (max. 7 %). Det utsätts inte för härdning under tillverkningen och har förbättrade töjningsegenskaper jämfört med ferritiskt stål. På Sabner används denna typ av stål för att tillverka komponenter för applikationer inom bland annat livsmedelsindustrin eller den kemiska industrin, samt detaljer till sanitetskopplingar – hydraulkopplingar och ventilelement. Dessutom tillverkar vi detaljer av olika typer av austenitiskt stål för pneumatiska system och fästelement.
  • Austenitiskt-ferritiskt stål (1.4362, 1.4410) – det så kallade duplexstålet, eller dubbelstålet, kombinerar båda egenskaperna. Tack vare en blandning av krom (vanligtvis 20–26%), nickel (1–8 %) och molybden (0,05–5 %) har det god korrosionsbeständighet i mycket sura miljöer. På Sabner använder vi denna typ av stål för att tillverka detaljer till tankar, vattenledningar eller gasledningar.
  • Martensitiskt stål (1.4006, 1.4021; AISI 410, 412) – ett austenitiskt stål som utsätts för kylsläckning under tillverkningen. Detta ger stålet en kraftig struktur som är mycket motståndskraftig mot nötning. Härdningen innebär att mängden krom kan minskas (12–18 %) utan att produktens kvalitet påverkas nämnvärt. På Sabner använder vi denna typ av stål för att tillverka medicinska detaljer och detaljer till pumpar, axlar och kopplingselement.

Varför rostfritt stål?

Korrosionsbeständighet är inte den enda fördelen med rostfritt stål. Det har många andra egenskaper, tack vare vilka detaljer som tillverkas av det kännetecknas av gynnsamma parametrar. De viktigaste av dessa är:

  • Exceptionell hållbarhet och styrka – detaljer i rostfritt stål kan användas i utmanande miljöer och uppvisar hög motståndskraft mot stötar och deformation,
  • Hög beständighet mot extrema temperaturer – gör det möjligt att installera detaljer i alla typer av utrustning som arbetar under varierande, ofta extrema förhållanden,
  • Enkel rengöring – eftersom rostfritt stål har en slät, icke-porös yta som gör det svårt för smuts och bakterier att sätta sig, är detaljer tillverkade av rostfritt stål enkla att rengöra,
  • Glänsande yta – rostfritt stål kan användas för att skapa visuellt attraktiva ytbehandlingar och dekorativa element,
  • Ekologi – tillverkningen av rostfritt stål baseras huvudsakligen på metallskrot. Dessutom är detaljer tillverkade av detta material 100 % återvinningsbara.

Ädelt och krävande

Rostfritt stål kan vara skrämmande för maskiner. På grund av dess höga hållfasthet, tendens till vidhäftning och låga värmeledningsförmåga kräver skärning i automatsvarvar hög kompetens. På Sabner har vi svarvcentra för effektiv bearbetning av rostfritt stål. Med rätt utbildning, kunskap och erfarenhet kan vi effektivt producera detaljer i rostfritt stål i enlighet med våra kunders förväntningar.

Tillverkning av rostfria detaljer hos Sabner

På Sabner har vi tillverkat detaljer i rostfritt stål på svarvar av schweizisk typ i flera år. Den höga kompetensen hos våra programmerare och operatörer gör att vi kan genomföra även de mest komplexa projekten för många branscher. Så om du letar efter kvalitetsdetaljer i rostfritt stål och behöver en pålitlig tillverkare, vänligen kontakta oss!

Få en snabb och kostnadsfri offert på dina komponenter