Švýcarské obrábění

Specializujeme se na efektivní velkosériovou výrobu přesných dílů na soustružnických automatech.

Švýcarské obrábění

Přesné švýcarské obrábění

Jednou z našich hlavních specializací je přesná výroba dílů pro nejnáročnější zákazníky ve všech průmyslových odvětvích. Díky dlouholetým zkušenostem našich konstruktérů pro nás není problém soustružení nerezové oceli, soustružení mosazi, ale i mnoha dalších kovů.  

Proces výroby přesných dílů provádíme na moderních soustružnických automatech s posuvnou hlavou, které nám umožňují dosáhnout nejvyšší rozměrové přesnosti našich dílů. Další výhodou je možnost automatizovaného provozu, díky kterému je efektivita procesu vysoká. Tím se samotná výroba stává ekonomickou.

Možnosti obrábění na soustružnických automatech

Automatické soustruhy se nejčastěji používají k výrobě přesných dílů malých rozměrů. Jedná se především o válcové díly o průměru menším než 32 mm vyráběné sériově ve velkém množství. Mezi nejtypičtější přesné díly vyráběné na soustružnických automatech patří hřídele, čepy, pouzdra, šrouby, vložky, spojky, a mnoho dalších.

Rozsah možností soustružnických automatů při přesném obrábění různých materiálů je velmi široký a zahrnuje i těžko obrobitelné materiály a plasty. V praxi však většinu obráběných materiálů tvoří kovy a jejich slitiny. Nejčastěji vyráběné dílce jsou tedy vyrobeny z nerezové oceli, legovaných ocelí, automatických ocelí a mosazi.

Swiss machining

Automatizovaná výroba dílů

Efektivní obrábění dílů ve velkých sériích je nyní možné díky specializovaným obráběcím strojům. Tyto stroje se běžně nazývají automatické soustruhy a vyznačují se konstrukcí určenou pro nepřetržitý provoz bez zásahu obsluhy do výrobního procesu.

Aby bylo možné takové nepřetržité obrábění, jsou soustružnické automaty vybaveny periferními zařízeními zvanými podavače tyčí. Jsou navrženy tak, aby zajišťovaly stálý a nepřerušovaný přísun materiálu pro obrábění bez zastavení procesu.

Posledním prvkem je automatický sběr vyrobených dílů z obráběcí zóny stroje. Automatické soustruhy jsou schopny samy vykládat vyrobené přesné díly do připravených zásobníků nebo na dopravníkové pásy. Odtud jdou hotové přesné díly k podrobné kontrole kvality a jsou omyty a zabaleny.

Soustružení na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Nejoblíbenějším typem obráběcích strojů v segmentu přesného CNC soustružení technických dílů jsou takzvané automaty s posuvnou hlavou, nazývané také stroje švýcarského typu.  Jejich charakteristickým rysem je konstrukce využívající posuvný vřeteník. Materiál se v nich pohybuje přes vodicí pouzdro, zatímco je držen a poháněn vřetenem za ním.

Pohyb v ose Z zde neprovádí nástroj, ale materiál, což umožňuje umístit celou nástrojovou stanici přímo vedle opěrného bodu ve vodicím pouzdře. Takové řešení vede k maximální tuhosti systému. Umožňuje velmi efektivní obrábění, zejména dílů s nepříznivým poměrem délky k průměru, tj. štíhlých dílů, jejichž obrábění obvykle způsobuje problémy s vibracemi.

Při přesném soustružení kovových součástí na obráběcích strojích s pohyblivým vřeteníkem je třeba zvážit několik důležitých otázek. Vždy začněte s vrtáním a vnitřním soustružením prováděným na hlavním vřetenu. Tím zajistíte větší stabilitu, protože celý vnější průměr ve vodicím pouzdře plně podpírá materiál.

Další operací by mělo být vnější soustružení na hlavním vřetenu. Pokud je to možné, je vhodné řezat na celou hloubku v jednom průchodu a vyhněte se zpětnému pohybu nástroje. To zlepšuje stabilitu procesu a zkracuje dobu operace.

Dále by mělo být zavedeno frézování, přičemž se upřednostňuje čelní frézování. Při něm vznikají menší řezné síly a stabilita a výkon vřeten automatických strojů jsou omezené. K obrábění vnějšího průměru v poslední fázi před odříznutím se často používá vysoce produktivní obrábění zpětným soustružením. Také je nejvýhodnější provést ji v jednom průchodu.

Poslední operací na hlavním vřetenu je řezání. Ta se provádí po zachycení dílu v protiběžném vřetenu. Čím blíže se obě vřetena k sobě dostanou, tím menší je přesah obrobku a tím lepší je kvalita povrchu. Po odříznutí zbývá dokončit obrobek v protiběžném vřetenu. Obvykle se jedná o vnitřní obrábění a dokončování druhého čela.

Sabner – specialisté na výrobu dílů na soustružnických automatech

Pokud hledáte spolehlivého dodavatele přesné výroby dílů na soustružnických automatech, obraťte se na nás se svými požadavky. Náš tým realizoval tisíce projektů výroby dílů pro nejnáročnější zákazníky. Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti, abychom vám pomohli splnit vaše potřeby.

Výroba dílů na soustružnických automatech!