Fundusze Unijne

Fundusze unijne

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektuUtrzymanie konkurencyjności firmy i przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii poprzez wdrożenie nowych i innowacyjnych usług w branży metalowej.

Celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności firmy na rynku oraz umożliwienie jej dalszego rozwoju poprzez podjęcie działań w kierunku wprowadzenia do oferty:

– nowych usług (usługa wyceny w czasie rzeczywistym komponentów metalowych prowadząca do ekspresowej produkcji prototypowej, pilotażowej i niskoseryjnej, usługa projektowania precyzyjnych komponentów metalowych na podstawie wytycznych klienta),

– ulepszonych produktów (komponentów metalowych o wyższym stopniu skomplikowania).

Osiągnięcie w/w celu możliwe będzie poprzez realizację inwestycji związanej z zakupem specjalistycznego oprogramowania oraz centrum tokarskiego z osprzętem i narzędziami wspomagającymi.

Projekt przyczyni się to do utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwie oraz wzrostu zatrudnienia.

Wartość projektu: 941 170,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 799 994,50 PLN

Fundusze unijne