Toczenie CNC

Toczenie CNC ogólna charakterystyka

Toczenie CNC ogólna charakterystyka

Toczenie CNC ogólna charakterystyka

Toczenie jest najstarszą znaną ludzkości metodą obróbki skrawaniem. Pierwsze ślady zastosowania tokarek pochodzą ze starożytnego Egiptu, gdzie przy użyciu narzędzi pracowano na obracającym się przedmiocie. Miało to miejsce około XIII w p.n.e.

Jednak dopiero  z nadejściem rewolucji przemysłowej XVIII w. rozwój technologii toczenia nabrał tempa. Tokarki zaczęły być większe, bardziej złożone i mocniejsze.  Zastosowanie pary i energii wodnej pozwoliło na zastosowanie bardziej zaawansowanych konstrukcji. Podobnie wprowadzenie silników elektrycznych stanowiło kolejny etap w rozwoju technicznym tych maszyn.

Ostatni krok milowy w rozwoju toczenia nastąpił po zakończeniu II wojny światowej, gdy opracowano systemy sterowania numerycznego. Oczywiście początkowe rozwiązania nie miały wiele wspólnego ze współczesnymi sterowaniami CNC jednak odmieniło to zupełnie sposób myślenia o obsłudze maszyn. Odtąd następuje nieustanne dopracowywanie możliwości i autonomii procesów obróbczych.

Toczenie CNC

Na czym polega toczenie CNC?

Aby zrozumieć czym jest toczenie CNC należy najpierw poznać charakter samego procesu toczenia. Toczenie jest to metoda wytwarzania części polegająca na skrawaniu materiału z obracającego się wokół własnej osi kawałka materiału. Materiał najczęściej występuje w postaci pręta i jest zamocowany w uchwycie tokarki. Skrawanie odbywa się za pomocą specjalnych narzędzi, które są w stanie oddzielić część materiału w ściśle określony sposób tak, aby pozostawić to co zaprojektowaliśmy jako naszą część.

Toczenie CNC różni się od opisanego wyżej toczenia jedynie tym że odbywa się na sterowanych komputerowo maszynach. Zasada procesu jest identyczna jednak sterowanie CNC daje dużo większe możliwości kształtowania części. Wynika to faktu, że za ruchy maszyny odpowiada komputer, a co za tym idzie wyeliminowana jest niedokładność i pomyłki.

Różnice między toczeniem CNC, a frezowaniem CNC?

Mimo że obie metody należą do technologii obróbki skrawaniem, a zatem polegają na tworzeniu części poprzez usuwanie materiału, to jednak jest kilka zasadniczych różnic pomiędzy obiema metodami:

  • w przypadku toczenia CNC materiał wiruje, a narzędzie jest nieruchome, natomiast we frezowaniu CNC jest na odwrót – to narzędzie wiruje, a materiał pozostaje w miejscu.
  • w tokarkach stosuje się narzędzia o jednym ostrzu, które podczas skrawania pozostają cały czas w materiale, natomiast we frezarkach narzędzia mają zwykle wiele ostrzy, które podczas obróbki wchodzą i wychodzą z materiału wielokrotnie.
  • z powyższej różnicy wynika kolejna dotycząca tworzących się wiórów. Toczenie często produkuje ciągłe długie wióry natomiast frezowanie z definicji generuje wióry krótkie i podzielone.
  • toczenie generuje powierzchnie obrotowe takie jak walce i stożki, natomiast frezowanie głównie powierzchnie płaskie, choć nie jest to regułą dlatego że jest to bardzo wszechstronna metoda obróbki.
Rodzaje obróbki CNC

Jakie materiały można obrabiać toczeniem CNC?

Toczenie CNC jest procesem bardzo elastycznym jeżeli chodzi o możliwości obróbki różnorodnych materiałów. Rozwój nowoczesnych narzędzi skrawających cały czas rozszerza gamę dostępnych materiałów nadających się do przetwarzania za pomocą centrów tokarskich CNC. Jednak poniżej przedstawiamy krótką listę tych najbardziej popularnych i typowych dla tego rodzaju obróbki:

  • metale
  • tworzywa sztuczne
  • drewno

Jakie części można produkować na tokarkach CNC?

Proces toczenia CNC dzięki swojej specyfice pozwala na produkowanie szerokiego spektrum części. Aktualnie rozwój nowoczesnych maszyn nieco zaciera różnice pomiędzy tokarkami i frezarkami z powodu budowania wielozadaniowych centrów obróbczych. Jednak biorąc pod uwagę typowy proces tokarski to jest on dedykowany do produkcji komponentów w postaci brył obrotowych. Dlatego też na tokarkach wykonuje się wszelkiego rodzaju wałki, osie, tuleje, cylindry, pierścienie, koła, stożki, podkładki, śruby i wiele, wiele innych.

Podobne wpisy