Výroba kovových dílů

Vyrábíme malé přesné kovové součástky používané ve všech průmyslových odvětvích.

Výroba kovových dílů

Sabner – výrobce kovových dílů

Naše specializované stroje a dlouholeté zkušenosti nám umožňují úspěšně provádět přesnou výrobu dílů pro zákazníky z různých průmyslových odvětví. Ať už pracujete pro automobilový, elektronický, zemědělský, důlní, železniční nebo stavební průmysl, máme vše, co potřebujete, abychom vám dodali kvalitní kovové součásti vyrobené na CNC strojích, vždy včas.

Abychom splnili očekávání našich zákazníků, snažíme se být maximálně flexibilní, a proto se ujímáme výroby kovových dílů v dávkách již od 1 000 kusů.

Výroba dílů na soustružnických automatech

Jednou z našich hlavních specializací je přesné soustružení z tyčí na výkonných soustružnických automatech. Jedná se o výrobní proces určený pro dílce malých rozměrů potřebné ve velkém množství. Výroba soustružených dílů probíhá na moderních strojích švýcarského typu, které umožňují výrobu velmi přesných dílů. Tímto způsobem vyrábíme kovové díly pro širokou škálu zákazníků, především v automobilovém a medicínském průmyslu.

Specifika velkosériové výroby kovových dílů

Hromadná výroba kovových dílů se vyznačuje určitými zvláštnostmi, které vyžadují od výrobce dílů odpovídající přístup. Vzhledem k rozsahu výroby na CNC obráběcích strojích je velmi důležité celý proces obrábění kovů řádně připravit tak, aby nedocházelo k chybám a prostojům v průběhu procesu.

Na začátku celého výrobního procesu na CNC strojích stojí analýza dokumentace zákazníka. Při tomto typu projektu je kladen velmi velký důraz na bezpečnost informací a technickou dokumentaci. Abychom plně ochránili důvěrné informace, zavazujeme se před projednáváním vašeho projektu podepsat právně závaznou dohodu o mlčenlivosti (NDA).

Výroba kovových dílů

Dalším krokem je výroba pilotní série kovových dílů nebo jejich vzorků dodaných nejprve pro ověření všech potřebných detailů. V této fázi dochází ke kontrole procesu na straně výrobce a k praktickému ověření přijatých technických specifikací CNC obráběcího procesu. Tato fáze rovněž umožňuje oddělení kontroly kvality zákazníka ověřit technické parametry objednaného výrobku.

Po přijetí vzorů následuje fáze výroby hlavních dílů, která v praxi nejčastěji probíhá kontinuálně, s tím, že dodávky zákazníkovi jsou rozděleny do menších výrobních dávek dodávaných ve stanovených intervalech. V závislosti na individuálních ujednáních a povaze zakázky je také možné vyrábět díly na sklad, aby byla zajištěna stabilita a plynulost dodávek.

Nedílnou součástí každé dodávky je příslušná dokumentace kvality určená pro konkrétní šarži dílů. V závislosti na požadavcích zákazníka můžeme připravit všechny potřebné protokoly o měření a prohlášení o shodě a zajistit požadovaná schválení a materiálové certifikáty.

Hotové výrobky řádně zajištěné a zabalené jsou k vyzvednutí v našem skladu nebo jsou zasílány dodavatelskými firmami po celé zemi i do zahraničí.

Zakázková výroba kovových dílů u společnosti Sabner

Sabner je výrobcem kovových dílů malých rozměrů, sériově vyráběných na CNC strojích. Základem naší výroby je přesná výroba kovových dílů pro nejrůznější průmyslová odvětví. Všude tam, kde jsou zapotřebí kovové díly vyrobené s vysokou přesností a ve velkém množství, najdou námi vyráběné díly své uplatnění. Výroba přesných dílů pro automobilový průmysl je důležitou součástí naší nabídky.

Zákazníci v automobilovém průmyslu kladou velmi vysoké nároky na kvalitu vyráběných dílů, stejně jako na spolehlivost a včasné dodávky. Z tohoto důvodu se většina přesné výroby pro toto odvětví provádí na automatických soustruzích typu Swiss. Tento speciální typ CNC obráběcích strojů je určen pro vysoce efektivní výrobu malých kovových dílů složitých tvarů s vysokou přesností.

Dalším odvětvím s vysokou poptávkou po službách přesného obrábění je zdravotnický průmysl. V této oblasti je trvale vysoká poptávka po přesné výrobě dílů, které splňují přísné normy kvality a čistoty, zejména těch, které jsou vyrobeny z nerezové nebo jiné ušlechtilé oceli. Pokud jde o lékařské aplikace, přesnost a spolehlivost jsou na prvním místě. Všechny medicínské díly, které vyrábíme, jsou vyráběny CNC obráběním na moderních CNC řízených strojích.

Naše nabídka je zaměřena na všechna průmyslová odvětví, která potřebují sériově vyráběné přesné kovové díly malých rozměrů.

Vyrábíme kovové díly. Pořiďte si díly malých rozměrů!