Części precyzjne

Sériová výroba s nízkými náklady aneb stručný přehled výhod CNC soustružení

Sériová výroba

Co je sériová výroba při CNC soustružení?

CNC soustružení je stále častěji používaná metoda obrábění kovů. Se současným rozvojem technologických procesů hledají výrobní společnosti způsoby, jak optimalizovat náklady. To platí zejména pro hromadnou výrobu, kdy musí být proces obrábění standardizovaný a vysoce přesný. Použití zařízení založených na provozu počítačových systémů umožňuje kombinaci dosažení vysoké kvality obrábění při současném snížení nákladů.

Soustružením se nazývá takové obrábění materiálu, které je založeno na odebírání přebytečného materiálu, což umožňuje dosáhnout požadovaného a ideálního tvaru tělesa, jako je koule, válec nebo kužel. Metoda CNC (Computerized Numerical Control) je přesné obrábění, při němž je proces soustružení automatizován prostřednictvím mikropočítače, který je integrován do řídicí části stroje. Soustruh samotný je tedy řízen číslicově. Obrobek se při soustružení uvádí do rotačního pohybu, zatímco řezný nástroj vykonává přímočarý posuv.

Na rozdíl od ručních zařízení tohoto typu je proces řízen počítačem, takže nevyžaduje ruční zásah obsluhy. Z manuálních operací tedy zbývá pouze uvést stroje do chodu, upnout materiál, vyvolat příslušný program a nastavit jej na nulu. Během obrábění jsou pohyblivé části v obráběcím stroji neustále korigovány a obnovovány do souososti určené v předpokladech programu. To také znamená neustálé porovnávání výstupních hodnot s hodnotami dosaženými ve stroji. Jaké jsou tedy výhody spojené s používáním CNC soustružení?

CNC soustružení – přesnost a opakovatelnost

Mezi hlavní výhody této technologie patří extrémní přesnost a opakovatelnost vyrobených dílů, díky čemuž je tato metoda tak žádoucí v kontextu hromadné výroby. Získané díly dokonale kopírují předpokládané vzory, což umožňuje vyrábět celé série stejných výrobků. Mimochodem, minimalizují se případné chyby, což je při ručním obrábění velký problém.

Soustružené díly se vyznačují velmi vysokou kvalitou získaných povrchů, které nevyžadují následnou dodatečnou úpravu. To má vliv na zkrácení celého procesu a menší spotřebu materiálu. Zároveň stojí za zmínku, že tuto metodu lze použít pro obrábění různých druhů materiálů, a to jak umělých, tak kovových, jako je litina, ocel nebo mosaz.

CNC soustružení – rychlost a hospodárnost

Stroje využívající CNC soustružení výrazně zlepšily celý proces obrábění kovů. Jedná se o optimální řešení pro malosériovou i velkosériovou výrobu. Doba výroby i složitých přesných dílů je mnohem kratší než při ručním obrábění a zároveň výrazně snižuje možné chyby. V praxi to tedy znamená úsporu času i samotného materiálu – z tohoto důvodu je CNC soustružení efektivnější a hospodárnější.

Eliminace možných chyb nebo ztrát suroviny znamená snížení zbytečných nákladů; zkrácení doby obrábění má navíc pozitivní vliv na ekonomiku výroby. Současně se zvyšuje bezpečnost práce, protože obsluha nebude mít při obrábění přímý kontakt s obrobkem.

Aplikace CNC soustružení

Nastavením řezných parametrů pomocí počítače se prodlužuje i životnost řezného nástroje. Díky četným výhodám se tato metoda stále častěji používá v různých průmyslových odvětvích, kde probíhá hromadná výroba.

Podobné příspěvky