Przemysł 4.0

Průmysl 4.0 – co to je a co to znamená pro průmysl CNC?

Průmysl 4.0

Co je to Průmysl 4.0?

Průmysl 4.0, nebo také Smart Industry, jak se mu také říká, je žhavým tématem ve výrobním průmyslu. Koncept Průmyslu 4.0 spočívá v digitalizaci a automatizaci. Co bude Průmysl 4.0 znamenat pro trh CNC obrábění?

Průmysl 4.0 neboli inteligentní průmysl je odvětví zaměřené na automatizaci. Charakteristickým rysem je snaha nahradit lidské myšlenkové procesy automatizovanými systémy. Ne nadarmo se tomu říká digitální revoluce. Informační a komunikační technologie se rychle integrují do výrobního procesu – od návrhu až po distribuci – a na trhu se objevují nové technologie výrobků.

Organizace, stroje a další výrobní prostředky postupně procházejí digitalizací. To vede ke vzniku takzvaných inteligentních továren. Procesy, lidé a stroje jsou neustále propojeny a vykonávají práci rychleji a chytřeji. Průmysl 4.0 ovlivňuje celý výrobní průmysl. To se samozřejmě týká i CNC obrábění pracovišť. Odvětví obrábění kovů na CNC strojích je obzvláště náchylné k implementaci nástrojů Průmyslu 4.0, protože dnešní číslicově řízené obráběcí stroje mají k dispozici velké množství digitálních dat.

Průmysl 4.0: Čtvrtá průmyslová revoluce

Na konci 19. století byl svět konfrontován s první průmyslovou revolucí. Vynález parního stroje je symbolem dalekosáhlých průmyslových změn, které tehdy zasáhly Evropu. Poprvé byl umožněn nepřetržitý mechanický pohon. Vodní energie a mechanika zrychlily a zefektivnily ruční a pracné výrobní procesy. Zhruba za 150 let to umožnila druhá a třetí průmyslová revoluce. Ty byly předznamenány masovou výrobou a zavedením robotů.

Ve 21. století stojíme před čtvrtou průmyslovou revolucí:  Průmysl 4.0. Díky vzestupu internetu a radikálnímu rozvoji tzv. internetu věcí jsou lidé a technologie stále více propojeni. Jádrem tohoto procesu je bezdrátové sdílení a shromažďování dat. To platí nejen pro ledničku a televizor, ale zejména pro průmyslová zařízení, obchodní operace a procesy výroby přesných dílů. Shromažďujeme stále více dat a software je stále chytřejší.

Výsledkem je inteligentní spolupráce mezi automatizací, informačními systémy a výrobními systémy. Stručně řečeno, vše je propojeno. Právem můžeme hovořit o síťové společnosti, což je termín, který vymyslel nizozemský profesor Jan van Dijk. Průmysl 4.0 je více než jen chytrý marketingový termín: začala čtvrtá průmyslová revoluce.

Autonomní roboti: nezbytná součást Průmyslu 4.0

Výrobci v různých odvětvích již nějakou dobu využívají roboty k provádění složitých úkolů. Současné převratné změny v robotice jsou symbolem změn v obráběcím průmyslu CNC, které odrážejí Průmysl 4.0. Roboti jsou stále autonomnější, flexibilnější a ochotnější spolupracovat. Navíc jsou stále více propojeni mezi sebou a s ostatními stroji. Tato spojení jsou stále spolehlivější a bezpečnější. To také znamená, že roboty jsou pro přesné obrábění stále zajímavější.

Například roboty nakládající CNC obráběcí stroje nabízejí širokou škálu funkcí, které ještě nedávno byly nedostupné. Využití kolaborativních robotů při CNC frézování a CNC soustružení je stále běžnější, a to jak pro nakládání a vykládání obráběcích strojů, ale také pro provádění dalších operací. Mezi další operace v procesech CNC obrábění patří měření obrobků, čištění, třídění, balení a mnoho dalších.

Jak změní Průmysl 4.0 výrobu v CNC obráběcích závodech?

Průmysl 4.0 přináší nové výrobní metody, obchodní modely a odvětví. Co bylo před rokem, může být nyní považováno za zastaralé. Všechny tyto inovace charakterizují inteligentní výrobní procesy. Stroje jsou například schopny pracovat autonomně. To umožňuje průběžnou optimalizaci výrobních procesů.

Dalším kritickým pojmem charakterizujícím tyto změny v přesné výrobě je flexibilita. Výrobky s různými specifikacemi se vyrábějí v různých množstvích a s různou dobou realizace v plně automatizovaném procesu. Kromě toho, že tento systém pojme širší škálu výrobků, provádí v rámci stejného nastavení také úkony, jako je čištění, odstraňování otřepů, obracení nebo upínání.

V éře Průmyslu 4.0 budou mít vaše stroje schopnost navázat bezproblémovou komunikaci s automatizačními řešeními a poskytovat průběžné aktualizace stavu. To se týká jak okamžitých záležitostí, jako jsou aktuální výrobní úkoly, tak dlouhodobějších problémů, jako je identifikace komponent se známkami opotřebení. To vede k vysoce efektivnímu, předvídatelnému a následně ziskovějšímu výrobnímu procesu.

Podobné příspěvky