Programista CNC

Programista CNC

Programista CNC

Wszystko co powinieneś wiedzieć chcąc zostać programistą CNC

Profesja programisty CNC może być ekscytującą i satysfakcjonującą ścieżką zawodową dla wszystkich tych, którzy lubią tworzyć nowe rzeczy, potrafią rozwiązywać problemy i dbają o szczegóły. Branża obróbki CNC jest nowoczesnym i bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy, który stanowi doskonałe pole do rozwoju dla odpowiednio przeszkolonych i utalentowanych osób. Jeżeli próbujesz ustalić czy programowanie CNC jest zajęciem dla Ciebie to trafiłeś we właściwe miejsce.

Czytaj dalej, aby uzyskać ważne informacje na temat kariery w tej profesji.

Kim jest programista CNC?

Programista CNC jest specjalistą, który opracowuje i uruchamia programy sterujące maszynami CNC. Jego praca polega na przetworzeniu dokumentacji rysunkowej lub modelu 3D części, która ma być wyprodukowana, na odpowiednią instrukcję dla maszyny umożliwiającą jej wykonanie tej części. Można więc powiedzieć, że zadaniem programisty CNC jest poinstruowanie maszyny jaką sekwencję ruchów musi wykonać, aby w efekcie powstała zaprojektowana część.

Dla kogo jest stworzona praca programisty CNC?

Pracę programisty CNC może wykonywać niemal każdy, kto przejdzie odpowiednie szkolenie. Jednak ze względu na charakter obowiązków na tym stanowisku istnieje szereg cech, które stanowią o szczególnych predyspozycjach do tego zawodu. Najlepiej w tym fachu poradzą sobie osoby:

 • dbające o detale,
 • cierpliwe,
 • posiadające wyobraźnię przestrzenną,
 • potrafiące myśleć logicznie.

Co to jest maszyna CNC?

Maszynami CNC nazywany szeroką grupę urządzeń służących do obróbki różnorodnych materiałów, których ruchy są sterowane przez komputer. Maszyny te w przeciwieństwie do maszyn tradycyjnych potrafią pracować samodzielnie bez udziału operatora. Konieczne jest jedynie ich zaprogramowanie do wykonywania określonego zadania. Po uruchomieniu programu maszyna samodzielnie realizuje zadaną sekwencję ruchów roboczych. Można zatem powiedzieć, że maszyny CNC to takie roboty stworzone do produkowania różnorodnych części potrzebnych człowiekowi.

Jak się programuje maszyny CNC?

Producenci maszyn na całym świecie używają różnorodnych sterowników odpowiadających za zarządzanie ruchami maszyn. Sercem całego systemu sterowania jest jeden uniwersalny zestaw instrukcji odpowiedzialny za informowanie maszyny, gdzie i jak się poruszać. Ten zestaw instrukcji jest nazywany kodem G i jest podstawowym językiem programowania stosowanym w całej branży obróbki CNC. Większość maszyn mówi innym „dialektem” kodu g, więc kody różnią się w zależności od typu, marki i modelu. Każda maszyna jest dostarczana z instrukcją obsługi, która opisuje kod konkretnej maszyny dla określonych funkcji.

Czym różni się programista CNC od operatora CNC?

Z technicznego punktu widzenia programista jest odpowiedzialny za stworzenie kodu do sterowania maszyną, natomiast operator jest zaangażowany w zadania związane z bezpośrednią obsługą maszyny, takie jak mocowanie narzędzi, mocowanie materiału w uchwycie maszyny, kontrola procesu skrawania itp. W praktyce jednak bardzo często zdarza się, że programista wykonuje również obowiązki operatora. Jest to bardzo dobra praktyka, ponieważ niezwykle trudno jest być dobrym programistą bez bezpośredniego kontaktu z procesem obróbki na maszynie. Osobista weryfikacja programu na maszynie pozwala lepiej zrozumieć cały proces i szybciej osiągnąć jego pożądane parametry.

Czy trudno jest zostać programistą CNC?

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W większości przypadków sporo bowiem zależeć będzie od predyspozycji kandydata a także od rodzaju zadań jakie będą przed nim stawiane. Należy mieć świadomość, że świat programowania maszyn CNC jest bardzo obszerną dziedziną wiedzy i w zasadzie jedynie od determinacji konkretnego programisty będzie zależało jak bardzo chce się rozwijać.

Zupełnie inna rzeczą jest bowiem programowanie prostego plotera do wycinania konturów w arkuszach materiału, a czym innym jest programowanie wieloosiowych zaawansowanych centrów obróbczych lub obrabiarek o wielu kanałach sterowania wymagających synchronizacji.
Korzystną okolicznością jest z pewnością to, że wiedzę można zdobywać stopniowo, a do postawienia pierwszych kroków w programowaniu jest potrzebne jedynie opanowanie podstaw arytmetyki, geometrii oraz struktury kodu G.

Jak długo zajmuje nauczenie się programowania?

W tym przypadku również sporo będzie zależało od wiedzy początkowej kandydata i jego indywidualnych predyspozycji. Przy założeniu zerowego doświadczenia w branży obróbki CNC natomiast dobrych predyspozycji, można przyjąć, że miesiąc czasu intensywnego szkolenia pozwoli na postawienie pierwszych kroków w zawodzie programisty CNC.

Jakie są kluczowe umiejętności, aby zostać dobrym programistą CNC?

W zasadzie aby zostać programistą CNC nie ma specjalnych warunków wstępnych poza determinacją kandydata. Jednak aby proces szkolenia przebiegał sprawnie jest pewna grupa umiejętności, które są bardzo przydatne w tym zawodzie.

 • znajomość matematyki
 • znajomość geometrii
 • umiejętność czytania rysunków technicznych,
 • znajomość kodu G,
 • znajomość oprogramowania CAD i CAM,
 • znajomość obsługi przyrządów pomiarowych,
 • wiedza na temat technologii obróbki skrawaniem,
 • wiedza na temat narzędzi skrawających.